โซเชียลแห่แชร์ไวรัลดัง เมื่อคุณครูต้องรับบทสอนหลายวิชาใน 1 ร่าง

โซเชียลแห่แชร์ ไวรัลดังเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Toto Siwasin ซึ่งเป็นคุณครูสอนวิชา นาฏศิลป์ ที่ได้ตัดต่อรูปภาพทำเนียบครูในโรงเรียน ของตัวเอง ซึ่งตรงใจคุณครูทั่วประเทศ จนยอดไลก์ ยอดแชร์พุ่งข้ามคืน โดยในรูป เป็นครูหนุ่มเพียงแค่คนเดียว แต่ต้องรับบทสอนอีกในหลายวิชา

โดยมีคุณครูเป็นจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น และเปลี่ยนประสบการณ์ที่ตนเองต้องเจอขณะที่สอนอยู่ที่โรงเรียน ใน 1 วัน ต้องรับบทบาทหลายหน้าที่ บางรายถึงกับเข้ามาแซวเป็นตั้งแต่คุณครู จนถึงเป็น ภารโรง แทบจะเป็นทุกอย่างให้โรงเรียนแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *